Varför kooperativ

Att vara med i ett föräldrakooperativ innebär större möjligheter för er som föräldrar till inflytande, insyn och påverkan. Genom ett bra och nära samarbete mellan föräldrar och pedagoger har vi en familjär och trygg förskola med ett stort engagemang. Läs mer här

Den lilla  förskolan

Vi är en liten förskola, en förskola där varje barn syns och får sin plats. Varje barn ska få känna att just hen är betydelsefullt och att hens önskemål, känslor och tankar respekteras. Genom vår höga personaltäthet lyckas vi uppnå just detta. Vi är även stolta att säga att vi har toppbetyg i senaste föräldrarenkäten 2019.  Läs mer om oss här

börja hos oss

Är du intresserad av att ställa dig i kön är du alltid välkommen att skicka en anmälan.