Om oss

Förskolan Tärnan, Österskärs föräldrakooperativ ligger i ett villaområde, bara ett par minuters gångväg från Roslagsbanans station Tuna Gård. Förskolan är belägen i en trevåningsvilla med hemlik miljö – en plats för lek och fantasi.
 Här går i dag 26 barn, bosatta i Österskär med omnejd. Tärnan drivs i enlighet med förskolans läroplan Lpfö-18 och Österåkers kommuns regler för förskoleverksamhet.
Vi värnar om hög personaltäthet och tillämpar syskonförtur. Tärnans förskola erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt stimulerar lek, aktivitet och utforskande. Sång, natur, skapande och rörelse utgör centrala delar i verksamheten. I trädgården har vi en stor träbåt, gungor, rutschkana, sandlåda, klätterställning och en lekstuga. På vår rymliga altan äter vi mellanmål alla dagar vädret tillåter.  

Vi är en liten förskola, en förskola där varje barn syns och får sin plats. Varje barn ska få känna att just hen är betydelsefullt och att hens önskemål, känslor och tankar respekteras. Genom vår höga personaltäthet lyckas vi uppnå just detta.  här kan du läsa föräldrarenketen i sin helhet