Varför föräldrarkooperativ?

Att vara med i ett föräldrakooperativ ger oss föräldrar större inflytande, insyn och påverkan av verksamheten. Genom ett bra och nära samarbete mellan föräldrar och pedagoger har vi en familjär och trygg förskola med ett stort engagemang. Kooperativet drivs av oss föräldrar genom en ekonomisk förening och en styrelse. Detta gör att du som förälder får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Vi som föräldrarna ansvarar för verksamheten, förutom den dagliga pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter. Med det sagt så finns det många förutfattade meningar som att man måste göra "allt" i ett kooperativ. Så är inte fallet. Genom god planering och "rätt man på rätt plats" har vi hittat en bra balans mellan fördelarna med ett kooperativ och arbetsinsatserna. Vi vill oxå tillägga att det är väldigt roligt för oss föräldrar oxå!